Qué es CERES

Informació General

Per què sorgeix

La revolució de la tecnologia d'informació, juntament amb el desenvolupament de la infraestructura de comunicacions, està fent canviar significativament les relacions entre individus i organitzacions, tant a Espanya com a la resta del món. Aquestes noves formes de comunicació obren un gran ventall de possibilitats tant per als ciutadans com per a les empreses i permeten comercialitzar productes i serveis de forma àgil i econòmica.

A Espanya, les diferents administracions estan apostant decididament per Internet com a via de comunicació i estan creant webs amb informació d'interès públic a disposició de la ciutadania. Aquestes iniciatives tenen una gran acceptació i repercussió positiva en l'opinió pública, que està demanant que s'utilitzi la xarxa de manera més generalitzada.

En què consisteix

La més ambiciosa d'aquestes iniciatives, posades en marxa per l'Administració, és l'anomenat projecte CERES (CERtificació ESpanyola), que encapçala la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i que, en termes generals, consisteix a establir una Entitat Pública de Certificació que permeti autenticar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre ciutadans, empreses o altres institucions i administracions públiques a través de les xarxes obertes de comunicació.

Les possibilitats de CERES cobreixen totes aquelles relacions entre les diferents administracions (central, autonòmica i local) i els ciutadans, relacions que hagin de ser assegurades en termes de garantia d'identitat, confidencialitat i integritat, amb l'objectiu que CERES faciliti al màxim aquestes relacions a través de les noves xarxes de comunicacions.

Objectius

L'objectiu principal de CERES és assegurar les comunicacions electròniques amb l'Administració, ja que és un intermediari transparent a l'usuari que garanteix als ciutadans i a les administracions la identitat de tots dos participants en una comunicació, així com la confidencialitat i integritat del missatge enviat.

Per això, CERES utilitza tècniques i sistemes criptogràfics basats en el que es coneix com a sistema de clau pública, amb dues característiques bàsiques:

La identitat de l'usuari, igual que la seva capacitat de firma, es troba, en cas de màxima seguretat, emmagatzemada en una targeta intel·ligent a la qual no pot accedir ningú, només el seu propietari quan introdueixi el número d'identificació personal, semblant a la clau d'una targeta de crèdit. En cas de no utilitzar targeta, el perfil criptogràfic queda emmagatzemat en un fitxer i també cal un PIN d'accés.

El sistema és totalment transparent a l'usuari, és a dir, no cal conèixer cap tècnica criptogràfica per realitzar o comprovar una firma electrònica o xifrar o desxifrar un missatge.

14858270
Certificados activos a fecha:
16/04/2024

Información Relacionada

Obtenga/Renueve su certificado: